Załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Skargi i wnioski składać można:

  • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, ul Bohaterów Września 10, 26-910 Magnuszew
  • telefonicznie numer: 48 62 17 034
  • pocztą elektroniczną: zsipo.magnuszew.edu.pl

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły.