W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności ZSiPO w Magnuszewie.