OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 2022/BZP 00303036/01 z dnia 2022-08-11

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej.