Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej.
Postępowanie prowadzone jest na stronie e-Zamówienia. Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00275478/01